Yeşim Arat. 2016. "1980 Sonrası Kadın Sorunları ve Kadın Hareketi”, Mehmet Kabasakal der. Türkiye’de Siyasal Yaşam, Istanbul, Bilgi University Press.

Yeşim Arat. 2016. "1980 Sonrası Kadın Sorunları ve Kadın Hareketi”,  Mehmet Kabasakal ed. Türkiye’de Siyasal Yaşam, Istanbul, Istanbul Bilgi University Press.