2019 Sonbahar ÇAP Başvuru Koşulları

2019 Sonbahar Çap Başvuru Koşulları

 Lisans Eğitim ÇAP iç yönetmeliği 3. Madde’ye göre:

Lisans öğrencileri, üniversitedeki öğrenimlerinin en erken üçüncü en geç beşinci dönemi başında, genel not ortalamaları en az 3.00 olmak ve tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla (ÇAP) Çift Anadal Programına başvurabilirler. Değişim programına giden öğrenciler hariç izinli geçirilen dönemler bu sınırların dışında tutulur. Başvuru koşullarına, bölümler tarafından 3.00’ın üzerinde bir GNO ve kontenjan da dahil olmak üzere ek şartlar getirebilir. ÇAP’a katılmak için başvurular ilgili iki bölüme aynı zamanda yapılır. Programa kabul, bölüm kurullarının önerisi ve ilgili Yönetim Kurul veya Kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden birer danışmanın gözetiminde yürütülür.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ÇAP programlarına, 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz döneminde öğrenci kabul edilecektir. Başvuruda bulunan öğrencinin,

1)     En az iki POLS dersi almış olması ve bu derslerin not ortalamasının BB veya üzeri, Genel Not Ortalamasının ise en az 3.20 olması gerekir.

2)     Başvurular bir dilekçe, bir transcript ve bir niyet mektubu (statement of purpose) ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Sekreterliğine yapılır.

3)     ÇAP’a başvurular için son tarih 19 Ağustos 2019’tir.

Kabul edilen başvuruların ilanı Fakülte Yönetim Kurulu’nda kararlar kesinleştikten sonra yapılır.