Akan, M. 2021. Laiklik Siyaseti: Fransa ve Türkiye'de Din, Çeşitlilik ve Kurumsal Değişim. Bilgi Yayınevi.