Çıdam, V. 2021. "Eleştirel Teorinin (Sol-)Hegelci Revizyonu: Axel Honneth ve Tanınma Kavramı", in Alacakaranlıkta Hegel’i Düşünmek (K. Gülenç & Ö. E. Gürel eds.), Ayrıntı Yayınları: 222-246