POLS 311

Latin Amerika Siyaseti
Comparative Politics
3

Popülizm, devrim, otoriter rejimler ve demokrasi kavramları üzerinden Latin Amerika ülkelerinde siyaset yapıları ve süreçlerinin analizi. Teorik ve tarihsel çerçeveden bölgedeki siyasal değişim ve ekonomik kalkınma süreçlerinin incelenmesi. Önkoşul: POLS101

Section 1
Syllabus: