POLS 313

Edebiyatta Amerikan Toplumu ve Siyasal Yasami
American Studies
3

Romanlarda yansıtılan toplumsal değişim vurgusunda, Amerikan toplumunun ve onun sosyo-politik gelişmelerinin 19. Yüzyıl ortasından bugüne Amerikalı yazarların metinleri üzerinden analizi. Önkoşul: POLS 101

Section 1