POLS 317

Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum
Comparative Politics
3

Ortadoğu ülkelerinin tarihsel ve kültürel konumu, toplumsal yapısı ve günümüz siyasetlerinin incelenmesi. İslamın ve Arap milliyetçiliğinin Ortadoğuya etkisi. Bölge ölçeğinde sivil-asker ilişkileri ve demokratikleşme ve istikrar sorunları. Önkoşul: POLS 101

Section 1