POLS 321

Uluslararası İlişkiler Kuramı
International Politics
3

Karşılaştırmalı uluslararası ilişkiler için kuramlar. Realizm, neorealizm, birleşme ve karşılıklı bağımlılık kuramları, inşaacılık, postmodernist ve feminist yaklaşımlar. Paradigmatik değişiklikler ve temel tartışma konuları. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

Section 1