POLS 323

Kimlik ve Siyaset
Comparative Politics
3

Toplumsal cinsiyet, din, etnisite ve yerellik kimliklerinin siyasallaşması üzerine kuramsal perspektifler. Modern ve postmodern sosyo-politik kültürde, özellikle de kamusal alan, devlet, hukuk, milliyet, vatandaşlık ve cemaat gibi kavramlar çerçevesinde siyasal kimliklerin inşası. Önkoşul: POLS 101

 

Section 1