POLS 324

Uluslararası Hukuk
International Politics
3

Uluslararası hukukun doğası ve işlevi, gelişimindeki ana yönlerin analizi. Devletler Genel Hukuku ve Devletler Özel Hukukunun temelleri. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Syllabus: