POLS 326

Yirminci Yüzyıl Diplomasi Tarihi
International Politics
3

20. Yüzyıl diplomasi tarihinin derinlemesine tahlili. İki dünya savaşının sebep ve sonuçları, iki kutuplu sistemin doğuşu, Soğuk Savaş sonrası gelişmeler ve çatışmalar. Önkoşul: POLS 101

Section 1