POLS 333

Local Politics and Democracy
Comparative Politics
3

Yerel siyaset, yönetim ve yönetişim konularını karşılaştırmalı bir perspektifle ele alır. Temel yaklaşım ve kavramlarını tanıttıktan sonra, siyasal katılımın yerel düzeydeki farklı dinamiklerini ve formlarını inceler.

 

Section 1
Syllabus: