POLS 335

Türk Kamu Hukuku
Turkish Politics
3

İdare hukukunun genel ilkeleri. Türk idare hukukunun tarihi gelişimine bakış. Türk kamu yönetiminin anayasal ve kurumsal dinamikleri. Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ve idari kararların hukuki denetimi. Önkoşul: POLS 101, AD 131

Section 1