POLS 337

Hukuk Sosyolojisi
Comparative Politics
3

Suçun ve kanunun sosyal ve siyasi inşası dikkate alarak, hukuk, siyaset ve toplum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Literatürde varolan temel teorik yaklaşımlar ve ampirik araştırmalar. Önkoşul: POLS 101, POLS 102 

Section 1