POLS 343

Avrupa Bütünleşmesine Giriş
European Studies
3

Avrupa entegrasyon projesinin Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinden bugünkü Avrupa Birliğine gelişimi. Avrupa Birliği genişleme süreci ve entegrasyonun derinleşmesi. Önkoşul: POLS 101. 

Section 1
Syllabus: