POLS 345

Dünya Siyasetinde Ortadoğu
International Politics
3

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından itibaren bugünkü Ortadoğu’nun tarih içindeki evrimi. Güncel dünya siyasetinde Ortadoğu’yla ilgili temel sorunlar. Önkoşul: POLS 101

Section 1