POLS 346

Uluslararası Örgütler
International Politics
3

Uluslararası örgütlerin tipolojisin, hükümetler arası örgütlerde karar alma süreçlerinin doğası. Bu örgütlerin dünya siyasetindeki rolü ve ona etkisi Önkoşul: POLS 101, POLS 217, POLS 242

Section 1