POLS 348

Türkiye Siyasal Yaşamında Güncel Sorunlar
Turkish Politics
3

Laiklik, sivil-asker ilişkisi ve demokrasinin problemleri çerçevesinde Türkiye siyasal hayatındaki güncel konular üzerine genel bir tartışma. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

Section 1
Instructor: