POLS 350

İleri Endüstrileşmiş Ülkelerin Ekonomi Politiği
Political Economy and Methodology
3

İleri düzeyde sanayileşmiş ülkelerde devlet, şirket ve sendikaların endüstrileşme sürecinde karşılaştığı çeşitli sorun ve güçlüklerin analizi. Amerika, Japonya ve Avrupa'nın endüstri politikalarının incelenmesi. Önkoşul: POLS 101

Section 1