POLS 351

Kamu Tercihine Giris
Political Economy and Methodology
3

Kamu tercihi teorisi perspektifinden siyasi ve iktisadi faktörler arasındaki ilişkiye giriş. Kamu tercihi teorisi konseptlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu politikası konularına uygulanması. Önkoşul: POLS 101, EC 101, EC 102

Section 1