POLS 353

Küreselleşme ve Kamusal Politika
Political Economy and Methodology
3

Avrupa ve Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkelerinde küreselleşmenin tarihi, doğası ve kamu politikaları düzeyinde ortaya çıkan tepkiler. Piyasaların küreselleşmesi ile birlikte gelen ekonomik, sosyal ve endüstriyel politikaların karşılaştırmalı analizi. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Instructor: