POLS 361

Siyaset ve Hukuk
Comparative Politics
3

Anayasa ve siyasal sistem, siyasal süreç ve parlamenter sürecin hukuksal özetine ilişkin disiplinler arası yaklaşım. Türkiye, Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan sistemlerinden örnekler üzerinde durulacaktır. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

Section 1