POLS 364

Avrupa'nın Karşılaştırmalı Ekonomi Politiği
European Studies
3

Avrupa Birliği ekonomilerinin Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’ya odaklı karşılaştırmalı analizi. Avrupa bütünleşmesinin bu ekonomilere olan etkisinin incelenmesi. Önkoşul: POLS 101

Section 1