POLS 370

Siyaset ve Karar Teorisi
Political Economy and Methodology
3

Oyun teorisinin ve karar teorisinin siyaset bilimine uygulanabilecek temel kavramlarına giriş. Önkoşul: POLS 101, POLS 203

Section 1
Syllabus: