POLS 373

Siyaset ve Kültür
Political Theory
3

Kültürel alanda siyasal iktidar ilişkilerinin artikülasyonu. İdeolojik hegemonya ve siyasi meşruiyet süreçleri. Kültürün siyaset ve iktisattan özerklik. Küreselleşmenin kültürel boyutları. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Instructor: 
Syllabus: