POLS 402

Etik ve Siyaset
Political Theory
3

Eflatun, Aristo, Makyevel, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche ve modern teorisyenlere referansla etik-siyaset, temel konu ve ikilemlerin tartışlabı üzerine kuramsal tahliller. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Syllabus: