POLS 404

Din ve Toplum
Comparative Politics
3

Dinlerin günümüz dünyasındaki konumuna ilişkin siyasi, sosyolojik, antropolik ve iktisadi yaklaşımlar. Doğuda ve Batıdaki sekülarizm. Sekülerleşme ve sekülerleşmenin geri çevrimiyle ilişkili siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve toplumsal cinsiyet meselelerin karşılaştırmalı analizi. Önkoşul: POLS 101 

POLS 404 Paper 4

Section 1