POLS 406

Siyaset, İdeoloji ve Söylem
Political Theory
3

İdeoloji ve söylem üzerine modern ve postmodern kuramların eleştirel değerlendirmesi. Güncel tartışmaların siyasal düşünce ve söylem kuram ve pratiğine katkısı. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Syllabus: