POLS 408

Demokrasi Teorisi
Political Theory
3

Demokratik teorinin Hobbes'tan günümüze bağlamsal gelişmesinin analizi ve güncel problemleri. Önkoşul: POLS 101