POLS 410

Siyasal Davranış
Comparative Politics
3

Siyasal hayatta psikolojik, kültürel ve sosyal yapı kaynaklı faktörlerin birey ve kitle tutumlarına ve oy verme eğilimlerine etkisi. Önkoşul: POLS 101

Section 1