POLS 412

Siyaset İncelemelerinde Temel Teorik Yaklaşımlar
Political Theory
3

Siyaset ve toplum alanı çalışmalarına pozitivizm, fenomenoloji ve hermönetik, yapısalcılık ve eleştirel kuram gibi farklı paradigmatik yaklaşımların analizi. Önkoşul: POLS 101

Section 1