POLS 413

Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Çıkar Grupları
Comparative Politics
3

Farklı siyasal sistemlerde siyasi partilerin ve çıkar gruplarının kökenleri, işleyişleri ve örgütlenme evsafının karşılaştırmalı analizi. Önkoşul: POLS 101

Section 1