POLS 420

Uluslararası Ekonomi Politik
International Politics
3

Uluslararası iktisadi ilişkilerin siyasallaşması ışığında uluslararası alanda iktisadi ve siyasi faktörlerin karşılıklı bağımlılığı. Önkoşul: POLS 101, EC 101, EC 102

Section 1