POLS 422

Kapitalizm ve Piyasaların Siyaseti
Political Economy and Methodology
3

Kapitalizme ve piyasalara temel yaklaşımların ekonomi etnografyası yönünden ele alınarak tartışılması. Ekonomi politik, değiştokuş, üretim, kayıtdışılık, modern bilimlerin edimselliği, piyasa yapısı, meta dolaşımı ve finans. Önkoşul: POLS 101

Section 1