POLS 423

Karşılaştırmalı Ekonomi Politik
Political Economy and Methodology
3

Ekonomi politiğin temel bir dalı olarak kurumsalcılık. Yerel yapıların ve ülkeler arası farklılıkların kamu tercihlerine ve ekonomik performansa etkileri. Önkoşul: POLS 101, EC 101, EC 102

Section 1