POLS 424

Toplumsal Hareketler
Comparative Politics
3

Toplumsal hareketler kuramına giriş. Eski ve yeni toplumsal hareket tiplerinin örnek olaylarının karşılaştırmalı incelemesi. İşçi, kadın ve göçmen hareketleri. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Syllabus: