POLS 443

Stratejik Araştırmalar
International Politics
3

Savaş sonrası ortaya çıkan ve nükleer caydırma, silahlanma yarışı, silahsızlanma ve silah denetimi müzakereleri üzerine kurulu iki kutuplu sistemin mantığı. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

Section 1