POLS 445

Avrupa Butunlesmesinde Guncel Sorunlar
Comparative Politics
3

Avrupa ekonomik ve siyasal bütünleşmesinin sorunları ve geleceği. Avrupa Birliği’nin genişlemesi. Maastricht sonrası gelişmeler ve güncel tartışmalar. Önkoşul: POLS 101

Section 1