POLS 448

Avrupa Birliği Kurumları ve Politika Üretimi
European Studies
3

AB özelinde farklı alanlarda, düzeylerde ve zeminlerde politika geliştirme süreçlerini etkileyen aktörlerin, faktörlerin ve kısıtların temel düzeyde kavranışı. Üye ülkelerin AB'nin politik hedefleri, stratejileri ve sonuçlarıyla uyum zorunluluğunu denetleyen AB kurumlarının kapasitesinin analizi. Önkoşul: POLS 101

Section 1