POLS 449

Uluslararası İhtilaf Analizi
International Politics
3

İhtilaf kuramlarının eleştirisi. Uluslararası ihtilafın nedenleri. İhtilaf artırma, yönetimi, tasfiye ve çözümünün dinamikleri. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

Section 1
Syllabus: