POLS 455

Kuzey-Güney İlişkileri
International Politics
3

Uluslararası eşitsizlik üzerine alternatif yaklaşımlar çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmekte olan ülkelerin küresel siyasetteki yeri. Soğuk Savaşın sona ermesinin sonuçları ve müstakbel Kuzey-Güney ilişkileri. Önkoşul: POLS 101

Section 1