POLS 456

Avrupa Bütünleşmesi Konuları
European Studies

Avrupa vatandaşlığı ve kimliği, göç ve iltica, yerel yönetim ve bölgeselleşme, kurumsal reform gibi konu ve kavramlar üzerine Avrupa entegrasyonunun derinlemesine incelemesi. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Syllabus: