POLS 457

Avrupa Birliği'nde Kültür ve Kimlik Sorunları
European Studies
3

Avrupa Birliği’nde kültür, kimlik ve vatandaşlık üzerine güncel gelişmeler. Avrupa Birliğine göç, insan hakları, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve yeni sosyal hareketler gibi konuların irdelenmesi. Önkoşul: POLS 101

Section 1