POLS 460

Medeni Hukuka Giriş
Turkish Politics
3

Medeni hukukun doğası ve işleyişi. Türkiye örneklerine referansla ilkelerin, kavramların ve yaklaşımların gelişimi ve doğası. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

Section 1