POLS 461

Barış ve Çatışma
International Politics
3

Barış ve ihtilafı şekillendiren psikolojik, sosyal, siyasal ve dini etmenlerin incelemesi. Barış, barışın inşaası ve uzlaşma kuramlarının analizi. Önkoşul: POLS 101

Section 1