POLS 464

Uluslararası Kurumlar Hukuku
International Politics
3

Birleşmiş Milletler merkezinde, uluslararası kurumların ilkelerinin, yapılarının ve yasal süreçlerinin gelişimi ve doğası. Önkoşul: POLS 101

Section 1