POLS 470

Siyaset Biliminde Formal Modelleme
Political Economy and Methodology
3

Oyun kuramı ve karar alma kuramının oy verme modellerinde ve parti rekabeti kuramlarında son uygulamalarının değerlendirilmesi ve akılcı tercih kuramının uluslararası ilişkilerde ve karşılaştırmalı siyasetteki yeri. Önkoşul: POLS 101, POLS 370

Section 1