POLS 473

Otoriter ve Totaliter Rejimlerin Teorileri ve Siyasetleri
Political Theory
3

Bu dersin amacı otoriter ve totaliter rejimlerin, anti-liberalizm, evrenselcilik karşıtlığı ve irrasyonalim gibi entelektüel temellerini öğrencilere tanıtmaktır.

 

Section 1