POLS 475

Çağdaş Siyaset Felsefesinde Eşitlik ve Adalet Üzerine Farklı Yaklaşımlar
Political Theory
3

Bu dersin amacı siyaset felsefesindeki özgürlük, eşitlik, demokrasi, kamu yararı, adalet, siyasal iktidar, haklar ve ödevler gibi önemli temalar çerçevesinde sosyal adalet kavramını yeniden tartışmaktır.

 

Section 1