POLS 476

Ortadoğuda Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
Comparative Politics
3

Toplumsal cinsiyet ve siyasetin Ortadoğuda kuramsal analizi. Feminist eleştirelliğin bölgedeki siyasal dinamiklere yön veren temel siyasi kavramlara bakışı. Önkoşul: POLS 101

Section 1